JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム

日時 名称 場所 カテゴリー
7.29 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム 大分県 Jエリートツアー
開催日時:2018年7月29日
開催場所:大分県日田市
レース形式:ヒルクライム