JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム

日時 名称 場所 カテゴリー
7.28 JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム 大分県 Jエリートツアー
開催日時:2019年7月28日
開催場所:日田市/椿ヶ鼻登山道路
レース形式:ヒルクライム